Πως
Πως

Πως μπορώ να μάθω αν εγκρίθηκε το ταμείο ανεργίας το 2024;

Πώς θα μάθω αν εγκρίθηκε το ταμείο ανεργίας 2024 –

Πώς θα μάθω αν εγκρίθηκε το ταμείο ανεργίας 2024 για να πληρωθώ από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και ποια είναι η όλη διαδικασία;

Αν είστε άνεργος, θα πρέπει πρώτα από όλα να κάνετε αίτηση για το ταμείο ανεργίας ώστε να εγκριθεί. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα επιδόματα που τρέχουν όπως το ΚΕΑ όπου και εκεί μπορείτε να κάνετε αίτηση. Επίσης εφόσον δεν θα έχετε μεγάλα εισοδήματα, μπορείτε να κάνετε αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο.

Αν δεν κάνετε την αίτηση δεν μπορείτε να πάρεις το επίδομα ανεργίας που πληρώνεται κάθε μήνα.

Με την αίτηση που θα κάνετε, συνάμα ανοίγεται ο δρόμος για την εγγραφή στα αρχεία του ΚΠΑ ή τη σχετική Υπηρεσία της ΔΥΠΑ που εξυπηρετεί την περιοχή κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία αυτή ουσιαστικά επιτρέπει στον άνεργο να καταθέσει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας.

Πότε πληρώνεται το ταμείο ανεργίας;

Η έγκριση από το ταμείο ανεργίας γίνεται άμεσα. Η έναρξη της επιδότησης ανεργίας ορίζεται από την ημέρα υποβολής της αίτησης, προσφέροντας άμεση στήριξη στον δικαιούχο.

Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρεται στον δικαιούχο, εφόσον αυτός υποβάλλει την αίτηση του κατά τις πρώτες 7 μέρες μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότηση ξεκινά από την 7η ημέρα, προσφέροντας άμεση οικονομική ανακούφιση.

Το επίδομα ανεργίας, που καταβάλλεται μηνιαίως, υπολογίζεται με βάση ημερήσια επιδόματα, φτάνοντας στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αξιολόγηση αυτή συμβαδίζει με τις προβλεπόμενες διατάξεις της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προσφέροντας έτσι μία δίκαιη αντιστάθμιση για την απώλεια της απασχόλησης.

Αν είστε εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Στην συνέχεια, κάνετε την αίτηση για το ταμείο ανεργίας.

Πως θα μάθετε αν εγκρίθηκε το ταμείο ανεργίας;

Το θέμα είναι πως θα μάθετε αν εγκρίθηκε το ταμείο ανεργίας. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ύστερα από μερικές μέρες θα κάνετε επανασύνδεση στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ και θα πάτε στις αιτήσεις.

Θα δείτε τις αιτήσεις και δίπλα θα υπάρχει ο χαρακτηρισμός.

Σε περίπτωση που εγκρίθηκε, θα δείτε τον χαρακτηρισμό “ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης”. Μετά από λίγες μέρες θα δείτε και τις πληρωμές όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός “πίστωση σε τράπεζα”.

Αυτή είναι και η λέξη που υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε το ταμείο ανεργίας.

Ποιοι χάνουν το ταμείο ανεργίας;

Υπάρχει και η στιγμή όπου κάποιοι χάνουν το ταμείο ανεργίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται διακοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας σε όποιον δικαιούχο αρνηθεί τρεις φορές εργασία την οποία του προτείνει η ΔΥΠΑ ή δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή αρνηθεί τη σύνταξη «Ατομικού Σχεδίου Δράσης», στη διάρκεια της επιδότησης του.