Πως
Πως

Πως μαθαίνουμε αν είμαστε στην εφορευτική επιτροπή;

Πως μαθαίνουμε αν είμαστε μέλη της εφορευτικής επιτροπής και πότε λαμβάνουμε γνώση;

Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για να λειτουργήσει σωστά η διαδικασία είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Χωρίς τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, δυσκολεύει η διαδικασία για τις κάλπες.

Για αυτό τον λόγο ορίζονται μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Για να μάθετε αν είστε μέλη της εφορευτικής επιτροπής, δεν χρειάζεται να το ψάξετε κάπου.

Θα σας πάρουν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα. Έτσι μαθαίνετε αν είστε μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοτικές εκλογές που έρχονται τον Οκτώβριο.

Τι συμβαίνει με την εφορευτική επιτροπή των δημοτικών εκλογών 2023, ποιοι εξαιρούνται;

Αν σας επιλέξουν για εφορευτική επιτροπή στις δημοτικές εκλογές, είναι υποχρεωτικό να πάτε;

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρεωτική και υπάρχει εξαίρεση όπως θα δείτε παρακάτω.

Θα πρέπει να ξέρετε επίσης όταν αυτοί που θα επιλεγούν ως εφορευτική επιτροπή δεν έχουν καμμία σχέση με τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Νέα άτομα θα επιλεγούν για την εφορευτική επιτροπή μιας και αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν είναι επαναληπτική αλλά υπό τον παλιό νόμο.

Πολλοί ρωτούν αν υπάρχει αμοιβή για την εφορευτική επιτροπή των εκλογών. Όπως συμβαίνει και τα προηγούμενα έτη, δεν υπάρχει αμοιβή για την συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την διαδικασία.

Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές γίνεται ο διορισμός από το κράτος των πολιτών που θα αναλάβουν χωρίς αμοιβή τον ρόλο του μέλους της εφορευτικής επιτροπής.

Την ίδια ώρα, έγινε και η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων και όλα είναι έτοιμα για τις εκλογές.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους προκύπτουν έπειτα από κλήρωση, είναι υποχρεωμένα να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους.

Ποιοι μπαίνουν στην εφορευτική επιτροπή;

Θα πρέπει να βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην είναι πάνω από 65 ετών.

Όσοι κληρωθούν να αναλάβουν τον ρόλο αυτό, ειδοποιούνται για τον διορισμό τους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα κληρωθούν είναι υποχρεωτικό να προσέλθουν λίγα λεπτά πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή δεν μπορούν να πάνε με έγγραφο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Αν κάποιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής απουσιάζει και δεν εμφανιστεί καθόλου, αυτό είναι αδίκημα.