Πως θα γίνονται τα ιατρικά συνέδρια 2021;

Πως θα γίνονται τα ιατρικά συνέδρια 2021;

Τη διεξαγωγή συνεδρίων με τη συμμετοχή εμβολιασμένων και νοσησάντων, σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο και τήρηση σε κάθε περίπτωση του ορίου της χωρητικότητας του 80%.

Θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη ταξιθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων.