Πως βρίσκω το ΑΜΚΑ;

πωσ βρισκω αμκα

Το ΑΜΚΑ χρειάζεται παντού σε οτιδήποτε και να κάνετε.

Άλλοι συμπολίτες μας το έχουν απομνημονεύσει, άλλοι δεν μπορούν να το βρουν και το ψάχνουν. Δεν είναι δύσκολο. Θα σας περιγράψουμε τα βήματα έτσι ώστε να το βρείτε και να το εκτυπώσετε.

Πως βρίσκω το ΑΜΚΑ εύκολα και γρήγορα;

Για να μάθετε το ΑΜΚΑ σας θα πρέπει να έχετε ίντερνετ και να μπείτε στο http://www.amka.gr/AMKAGR.

Συμπληρώστε πληκτρολογώντας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τα στοιχεία σας, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Όνομα μητέρας καθώς και την ημερομηνία γέννησης σας. Τα ονόματα μπορείτε να τα βάλετε και με λατινικούς χαρακτήρες.

Μετά, αφού συμπληρώσατε σωστά τα στοιχεία σας, πατήστε το κουμπί “Αναζήτηση“.

Εφόσον τα συμπληρώσατε σωστά θα εμφανιστεί η δεύτερη καρτέλα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΑΦΜ» όπου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ΑΦΜ σας και τον αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας σας.

Μπορείτε να πατήσετε την επιλογή «Εκτύπωση» κάτω από το προηγούμενο μήνυμα, ώστε να σας εμφανιστούν σε νέα σελίδα τα προσωπικά στοιχεία και το ΑΜΚΑ σας και να κάνετε εκτύπωση της σελίδας αλλά αυτό δεν αποτελεί επίσημη βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Για επίσημη βεβαίωση ΑΜΚΑ για πρέπει να πάτε σε ένα ΚΕΠ και να κάνετε αίτηση χορήγησης ΑΜΚΑ όπου θα λάβετε βεβαίωση ΑΜΚΑ με σφραγίδα για επίσημη χρήση.