Πότε
Πότε

Πότε ανοίγει ο ΟΣΔΕ 2024;

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) διαχειρίζεται, παρακολουθεί και χρησιμεύει ώστε οι χώρες της ΕΕ να ελέγχουν όλες τις παρεμβάσεις με βάση την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Η παρακολούθηση των γεωργικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών συμβάλλει στην παρακολούθηση του αντικτύπου της ΚΓΠ, των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ.

Βασίζεται σε διάφορες πηγές δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται μετεωρολογικά δεδομένα και προβλέψεις, υφιστάμενοι χάρτες και στατιστικές, πληροφορίες θέσης και δεδομένα τηλεπισκόπησης.

Αυτό το σύστημα πληροφοριών ενισχύει επίσης την πλήρη και ελεύθερη χρήση ανοικτών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από τους δορυφόρους και τις υπηρεσίες Sentinel του Copernicus.

Κατά τον καθορισμό του ΟΣΔΕ, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούν την κατάλληλη τεχνολογία προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να εξασφαλιστούν αποδοτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι.

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ 2024

Η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων στο ΟΣΔΕ 2024 δεν έχει ακόμη ανοίξει στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Λειτουργεί για τις on line αιτήσεις ενίσχυσης των αγροτών σε περιβάλλον gov.gr αλλά για τα ΚΥΔ αν και είναι ίδια ακριβώς τεχνολογία το άνοιγμά της παραμένει μπλοκαρισμένο.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για το πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ 2024