Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα ΟΠΣΥΔ 2022;

Πότε αναμένονται να βγουν τα αποτελέσματα από τον ΟΠΣΥΔ για το 2022

Στο ΑΣΕΠ αυτή την ώρα, βρίσκονται των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την κατάρτιση των πινάκων στην Ειδική Αγωγή

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του ελέγχου των φακέλων τους διαπίστωσαν λάθη και αστοχίες.

Μαθαίνουμε ότι όλα αυτά διορθώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Βέβαια, αν κατά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων του ΟΠΣΥΔ, συνεχίζουν να υπάρχουν, τότε η κατάθεση ένστασης στο ΑΣΕΠ είναι μονόδρομος και θα πρέπει να την κάνουν οι υποψήφιοι.

ΟΠΣΥΔ αποτελέσματα
ΟΠΣΥΔ αποτελέσματα

Έτσι από εδώ και πέρα μόλις το ΑΣΕΠ λάβει τις ηλεκτρονικές καταστάσεις των υποψηφίων, θα προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση των Προσωρινών Πινάκων Ειδικής Αγωγής από τους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ για την νέα σχολική χρονιά 2022-23.

Μπορούν να δουν τα αποτελέσματα, εκεί όπου υπέβαλλαν το αίτημα, δηλαδή στο σύστημα ΟΠΣΥΔ.