Πότε δικαιούστε το ταμείο ανεργίας

Είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί εργαζόμενοι και εμείς συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις

Δικαιούσαι το ταμείο ανεργίας όταν εξαρτημένη σχέση εργασίας είτε έληξε, είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του ταμείου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Δικαιούστε να είστε στο ταμείο ανεργίας από πέντε έως δώδεκα μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία. Παίζει ρόλο τα πόσα ένσημα έχετε για να μπείτε στο ταμείο ανεργίας.

ποτε δικαιουμαι ταμειο ανεργιασ
Ταμείο ανεργίας

Πότε μπαίνετε στο ταμείο ανεργίας και πιστώνεται το επίδομα;

Δικαιούστε να είστε στο ταμείο ανεργίας εφόσον καταγγέλθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας σας. Δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους.
Δικαιούστε να μπείτε στο ταμείο ανεργίας αν δεν απασχολείστε σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολείστε και είστε ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας.

Τέλος μπαίνετε στο ταμείο ανεργίας αν έχετε πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.