Πότε είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 2023


Πότε ξεκινά η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 2023;
Πότε ξεκινά η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 2023;

Μετά των Αγίων Πάντων, ξεκινά η νηστεία των Αγίων Απόστολων. Οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. 12 Απόστολοι και 12 Μαθητές του Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα είναι τα ίδια εκτός του του Ιούδα Ισκαριώτη που εν τέλει πρόδωσε τον Κύριο.

Μέχρι και τις 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, νηστεύουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το λάδι εκτός και εάν υπάρξει κάποια ακίνητη γιορτή που τρώμε λάδι. Τρίτη και Πέμπτη τρώμε το λάδι, ενώ Σάββατο και Κυριακή τρώμε ψάρι. Ανήμερα της γιορτής των Αγίων Αποστόλων δεν είναι νηστεία.