Πότε είναι οι β χαιρετισμοί της Παναγίας το 2023;


Πότε είναι οι β χαιρετισμοί της Παναγίας
Στους χαιρετισμούς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Παναγία αλλά και στο έργο του Χριστού μας. Μας προετοιμάζουν για την Μεγάλη εβδομάδα που θα έρθει.

Την δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής είναι οι β χαιρετισμοί της Παναγίας. Λέγονται και χαιρετισμοί της Παναγίας Θεοτόκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα λόγια είναι αφιερωμένα στην Παναγία.

Στους χαιρετισμούς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Παναγία αλλά και στο έργο του Χριστού μας. Μας προετοιμάζουν για την Μεγάλη εβδομάδα που θα έρθει.

Στις 10 Μαρτίου 2023 είναι οι β (δεύτεροι) χαιρετισμοί, την επόμενη Παρασκευή οι γ χαιρετισμοί και συνεχίζονται μέχρι μία εβδομάδα πριν το Πάσχα.

Σε όλους τους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς θα ακουστούν την Παρασκευή, η ακολουθία των Χαιρετισμών. Μια πανέμορφη, κατανυκτική ακολουθία μαζί με την Α’ στάση του Ακαθίστου Ύμνου. Κεντρικό και τιμώμενο πρόσωπο, η Παναγία μας Θεοτόκος.

Οι χαιρετισμοί ψάλλονται τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες ενώ στη συνέχεια έπεται η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου.

Στους χαιρετισμούς της Παναγίας περιλαμβάνονται σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες οι βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για τον Χριστό, τον επίγειο βίο του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά και την αγνότητά της.

Ποιητής των χαιρετισμών της Παναγίας είναι μάλλον ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και ανήκει στο είδος κλασικής μουσικής του Βυζαντίου που λέγεται «κοντάκιο». Έχει 24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρχίζουν, με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου.