Πότε είναι του Αγίου πνεύματος;

Πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Είναι το άλλο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα είναι την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 η Κυριακή της πεντηκοστής και έπειτα στις 21, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Ο ιερός υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινίσεως του ανθρώπου: «Την μεθέορτον πιστοί και τελευταίαν εορτήν εορτάσωμεν φαιδρώς, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμία».

Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω στα κεφάλια τους, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του.