Επίδομα αδείας 2021: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους;

Επίδομα αδείας 2021: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους;

Όσοι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή πρέπει να γνωρίζουν πως ο χρόνος της αναστολής λογίζεται ως χρόνος εργασίας.

Ο υπολογισμός του ποσού του επιδόματος αδείας δεν γίνεται επί του ποσού της αναστολής, το οποίο ήταν έως και 534 ευρώ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζόμενων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούσαν σε αναστολή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως τις 30/06/2022.

Τέλος, ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη και αν ο εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης, οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.