Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος 2021;

Αν και ακούγονταν ότι ο Σεπτέμβριος θα είχε τελικά δακτύλιο, αρχίζει στα τέλη Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα η επιστροφή του Δακτυλίου θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Πρόκειται για μέτρο που έχει σκοπό τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της Αθήνας και κατά συνέπεια τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή του κέντρου της.