Πότε γίνεται η τρίτη δόση εμβολίου;

Πότε γίνεται η τρίτη δόση εμβολίου;

Οι μελέτες συνεχίζονται για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού που για χρόνια ταλαιπωρεί την χώρα μας.

Η χορήγηση μιας τρίτης δόσης σε ήδη εμβολιασμένους μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη και ισχυρότερη ανοσιακή απάντηση έναντι του SARS-CoV-2.

Έχουν αρχίσει και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα μελετών που επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό.

Μια τρέχουσα κλινική δοκιμή στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δοκιμάσει διάφορους συνδυασμούς αναμνηστικών δόσεων εμβολίων, συμπεριλαμβανομένου της χορήγησης διαφορετικού τύπου εμβολίου συγκριτικά με τον αρχικό εμβολιασμό.