Πότε γιορτάζει ο Πολυχρόνης;

Πότε λέμε χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη που έχει την γιορτή του;

Ο Πολυχρόνης γιορτάζει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Ο άγιος Πολυχρόνιος ήταν μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, θύμα των αιρετικών Αρειανών.

Η μνήμη του τιμάται στις 7 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Πολυχρόνιος, Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα.