Πότε λήγει το μηχανογραφικό;

Οι μέρες πέρασαν και σήμερα είναι η τελευταία για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Για να υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας πρέπει να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, και να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας σας (password), που έχετε λάβει από την σχολική μονάδα στην οποία εξεταστήκατε.

Από εκεί επιλέγετε το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Το Μηχανογραφικό Δελτίο τόσο για τα ΑΕΙ όσο και το παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να το καταθέσετε μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00.

Η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.