Πότε
Πότε

Πότε μένει ένας μαθητής στην ίδια τάξη σε Γυμνάσιο και Λύκειο 2024;

Πότε τελικά μένει στην ίδια τάξη ένας μαθητής Λυκείου η Γυμνασίου το 2024

Πότε μένει ένας μαθητής στην ίδια τάξη
Πότε μένει ένας μαθητής στην ίδια τάξη

Πότε ένας μαθητής μένει στην ίδια τάξη αν είναι στο σχολείο γυμνάσιο και το λύκειο και τι τελικά ισχύει το 2024;

Θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι οι πληροφορίες που θα σας παρατεθούν είναι από το προεδρικό διάταγμα.

Σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί κάποιες αλλαγές καλό θα είναι να έρθετε σε επαφή με την διεύθυνση του σχολείου που βρίσκεται ο μαθητής για να σας πουν για το πότε μένει ένας μαθητής στην ίδια τάξη.

Ήταν κάτι που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή. Στο Λύκειο περνάς την τάξη αν έχεις πετύχει γενικό βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 10.

Ο μέσος όρος βγαίνει από τον βαθμό των δύο τετραμήνων μαζί με τον βαθμό των εξετάσεων.

Αν δεν είναι, τότε δίνεις εξετάσεις τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα που έχεις τελικό βαθμό κάτω από 9,5.

Πότε μένεις στην ίδια τάξη λόγω βαθμών στο Λύκειο;

Στο λύκειο για να μην μείνει ένας μαθητής στην ίδια τάξη, αρκεί να έχει γενικό μέσο όρο 10 και βέβαια μετράει και η φυσική αγωγή, όπου οι μαθητές έχουν, συνήθως, υψηλή βαθμολογία.

Βέβαια κάποιος μαθητής μπορεί να μείνει στην ίδια τάξη αν έχει θέμα απουσιών.

Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας και της τρίτης ομάδας βαθμός ο μέσος όρος βγαίνει από το πρώτο και δεύτερο τετράμηνο.

2 προϋποθέσεις για να περάσεις την τάξη

Πρώτη προϋπόθεση: Ο μαθητής περνά την τάξη όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα. Αν έχει σε κάθε μάθημα πάνω από 10 δεν πάιζει ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων και περνά την τάξη.

Δεύτερη προϋπόθεση: Περνά την τάξη όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). Θα πρέπει στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα να μην υπερβαίνει τα τέσσερα 4.

Συμπέρασμα: Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα 10 σε περισσότερα από τέσσερα 4 μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Μένεις στην ίδια τάξη όταν δεν έχεις σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα ή όταν δεν έχεις γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία.

Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Για τις υπόλοιπες ομάδες είναι μόνο προφορικές οι επαναληπτικές εξετάσεις.

Βέβαια καλό θα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να απευθύνεστε στο σχολείο για να σας δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις για το πότε μένει κάποιος μαθητής στην ίδια τάξη, μήπως υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο μας.