Πότε μπαίνει το μετοχικό ταμείο 2022;


Πότε θα μπουν τα χρήματα από το μετοχικό ταμείο; Ποια ημερομηνία της πληρωμής του Δ τριμήνου;
Πότε θα μπουν τα χρήματα από το μετοχικό ταμείο; Ποια ημερομηνία της πληρωμής του Δ τριμήνου;

Το μετοχικό ταμείο ή αλλιώς Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η πληρωμή.

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 το μετοχικό ταμείο πληρώνει τα ποσά των μερισμάτων του τέταρτου τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 76.773.933,09 στο σύνολο των 291.522 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Τετάρτη 28/12/2022 το μετοχικό ταμείο έχει και άλλη πληρωμή. Θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους € 2.415.923,78 σε 4.972 νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και 30/11/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.264 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης σε 708.