Πως
Πως

Πότε περνάς τάξη στο γυμνάσιο και Λύκειο 2024;

Στο λύκειο για να μην μείνει ένας μαθητής στην ίδια τάξη, αρκεί να έχει γενικό μέσο όρο 10 και βέβαια μετράει και η φυσική αγωγή, όπου οι μαθητές έχουν, συνήθως, υψηλή βαθμολογία.

Βέβαια κάποιος μαθητής μπορεί να μείνει στην ίδια τάξη αν έχει θέμα απουσιών.

Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας και της τρίτης ομάδας βαθμός ο μέσος όρος βγαίνει από το πρώτο και δεύτερο τετράμηνο.

2 προϋποθέσεις για να περάσεις την τάξη

Πρώτη προϋπόθεση: Ο μαθητής περνά την τάξη όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα. Αν έχει σε κάθε μάθημα πάνω από 10 δεν πάιζει ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων και περνά την τάξη.

Δεύτερη προϋπόθεση: Περνά την τάξη όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). Θα πρέπει στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα να μην υπερβαίνει τα τέσσερα 4.

Συμπέρασμα: Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα 10 σε περισσότερα από τέσσερα 4 μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Μένεις στην ίδια τάξη όταν δεν έχεις σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα ή όταν δεν έχεις γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία.

Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Για τις υπόλοιπες ομάδες είναι μόνο προφορικές οι επαναληπτικές εξετάσεις.

Βέβαια καλό θα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να απευθύνεστε στο σχολείο για να σας δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις για το πότε μένει κάποιος μαθητής στην ίδια τάξη, μήπως υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο μας.