Πότε πληρώνονται οι στρατιωτικοί το 2021;

Άλλες φορές πληρώνονται 24, άλλες 25. Δεν υπάρχει μια σταθερή ημερομηνία.

Δείτε παρακάτω τις ημερομηνίες πληρωμής των στρατιωτικών για το έτος 2021, πλην απροόπτου. Ο μισθός εμφανίζεται στην τράπεζα την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και πάντα ανάλογα με την τράπεζα. Εάν η επίσημη ημέρα πληρωμής είναι η Δευτέρα, ο μισθός εμφανίζεται στην τράπεζα την Παρασκευή.

Πέμπτη 24 Ιουνίου
Δευτέρα 26 Ιουλίου
Πέμπτη 26 Αυγούστου
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 26 Οκτωβρίου
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου