Πότε
Πότε

Πότε ψάλλεται το ω γλυκύ μου έαρ το 2024;

Ω γλυκύ μου έαρ -Η κορύφωση του Θείου Δράματος, ποια είναι τα εγκώμια

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα του απόλυτου πένθους για όλη τη Χριστιανοσύνη. Είναι η ημέρα της απόλυτης αργίας και νηστείας.

Είναι η ημέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται τα Πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωσή Του το ξημέρωμα τις ίδιας ημέρας. Είναι η ημέρα όπου ψάλλεται το ω γλυκύ μου έαρ.

Τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται ο στολισμός του Επιταφίου στις εκκλησίες.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ψάλλεται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου από τους Ιωσήφ και Νικόδημο και την κάθοδο της ψυχής Του στα σκοτεινά βασίλεια του Άδη.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται τα λεγόμενα εγκώμια. Τα εγκώμια είναι μικρά τροπάρια που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ποιητής. Το πιο γνωστό εγκώμιο είναι το «Ὢ γλυκύ μου ἔαρ». Παρακάτω θα δείτε τους στίχους.

Ὢ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;
Θρῆνον συνεκίνει, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, σοῦ Λόγε νεκρωθέντος.
Γύναια σὺν μύροις, ἥκουσι μυρίσαι, Χριστὸν τὸ θεῖον μύρον.
Θάνατον θανάτῳ, σὺ θανατοῖς Θεέ μου, θείᾳ σου δυναστείᾳ
.