Πότε
Πότε

Πότε ψήφισαν στην Ελλάδα οι γυναίκες για πρώτη φορά;

Πότε ψήφισαν στην Ελλάδα οι γυναίκες για πρώτη φορά

Πότε
Πότε

Πότε ήταν η πρώτη φορά που ψήφισαν γυναίκες στην Ελλάδα.

Παρά την έλλειψη άμεσης ισοπολιτείας στο πρώτο μεταπολεμικό Σύνταγμα της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 1952, οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1952, με την εφαρμογή του Νόμου 2159.

Αυτή η κίνηση προκάλεσε αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, αλλά κρίθηκε αναγκαία για να συμμορφωθεί η χώρα με διεθνείς συμβάσεις.

Παρόλο που οι προετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές ήταν ήδη σε εξέλιξη, οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξαιτίας γραφειοκρατικών προβλημάτων.

Αυτό οδήγησε στην αναβολή της γυναικείας ψήφου για την επόμενη φορά, αλλά τελικά η ευκαιρία αυτή ήρθε γρήγορα.

Ωστόσο, η πρώτη επαφή των γυναικών με την ψηφοφορία δεν ήταν το 1952.

Από το 1934, οι ελληνίδες είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές.

Παρόλα αυτά, το εκλογικό δικαίωμα για τις Ελληνίδες ήταν περιορισμένο μόνο σε αυτές που είχαν κλείσει τα 30 και είχαν κάποια εκπαιδευτικά προσόντα, όπως το απολυτήριο Δημοτικού.

Αυτό οδήγησε σε χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις ψηφοφορίες, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων του δήμου Αθηναίων, όπου μόνο 439 γυναίκες είχαν ψηφιστεί από συνολικά 2,655 καταχωρημένες.