Πότε συμπληρώνουμε μηχανογραφικό 2021;

Οι απόφοιτοι Λυκείου, πρέπει πρώτον να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται καλύτερα το διάστημα που απομένει, επιλέγοντας σπουδές που είναι κατάλληλες για αυτούς και δεύτερον, όταν έλθει η ώρα, να συμπληρώσουν σωστά το Μηχανογραφικό τους.

Πρόκειται για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία θα αποκλείει όσους υποψηφίους δεν την έχουν ξεπεράσει.

Ακόμα δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή για να μπορούν να κάνουν το Μηχανογραφικού 2021 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες.

Για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης (password) οι υποψήφιοι έπρεπε να απευθύνονται στο Λύκειό μέχρι και την Τετάρτη, 30 Ιουνίου.


Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2021 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Πρόσφατα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας τα στατιστικά των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Μεγάλα ποσοστά είναι κάτω από τη βάση.

Τέλος, οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2021 και παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα καταθέσουν μηχανογραφικό αφού ολοκληρώσουν, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).