Πότε θα γίνει η πληρωμή για το πρόγραμμα συνεργασία;

Έρχονται χρήματα για το πρόγραμμα συνεργασία. Και δεν είναι το μοναδικό. Δείτε ποιοι δικαιούχοι θα πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα.

Όλες οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει τον χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας.

Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής, (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους), που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Photo by Markus Spiske on Unsplash

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 14 Απριλίου- οι εξής καταβολές:

-Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Μάρτιος 2022) και Δώρο Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022

-Καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο 2022

-Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.