Πότε βγαίνει η ΕΒΕ 2021;

Η ΕΒΕ είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής που ισχύει για την είσοδο των υποψηφίων στα πανεπιστήμια από φέτος.

Η Ελάχιστη βάση εισαγωγής σε συνδυασμό με τις υψηλές βαθμολογίες αναμένεται να δώσει άνοδο στις Βάσεις 2021.

Το υπουργείο προχώρησε στη θέσπιση Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το πολύ μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν με λίγα λόγια εάν θα εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα ή όχι. Θα πρέπει να περιμένουν την ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τα τμήματα, από το υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στις ημερομηνίες, που θα ορισθούν την επόμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής για τη φετινή χρονιά όπως δείχνουν τα πράγματα οι εκτιμήσεις θα είναι δύσκολες λόγω και της ΕΒΕ.

Τέλος η εικόνα θα ξεκαθαρίσει η ΕΒΕ όταν το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις όλων των υποψηφίων σε πανελλαδικό επίπεδο.