Μέχρι πότε είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 2022

Μετά των Αγίων Πάντων πάντα αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η διάρκεια αυτή της νηστείας είναι μικρή και μεταβλητή, επειδή η αρχή της εξαρτάται από την κινητή εορτή του Πάσχα, όμως το τέλος της είναι πάντοτε σταθερό.

Αρχίζει την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και λήγει σταθερά την 29η Ιουνίου. Όταν το Πάσχα πέφτει μεταξύ 5 και 8 Μαΐου, δεν έχουμε καθόλου νηστεία.

Την Κυριακή 19 Ιουνίου ήταν των Αγίων Πάντων. Μέχρι και έως και τις 28 Ιουνίου είναι η Νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Νηστεύουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή χωρίς λάδι (εκτός και εάν υπάρξει κάποια ακίνητη Εορτή που τρώμε λάδι), Τρίτη και Πέμπτη τρώμε το λάδι, ενώ Σάββατο και Κυριακή τρώμε ψάρι.

Πρώτος ο Μέγας Αθανάσιος γύρω στο 357 αναφέρει νηστεία μιάς εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή.

Τις ημέρες που τρώμε τουλάχιστον το λάδι, μπορούμε να φάμε και τα θαλασσινά τρόφιμα χωρίς αίμα.