Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Πότε ξεκινά το ΟΣΔΕ 2022;

Μέσω του ΟΣΔΕ, οι αγρότες κάθε χρόνο ετοιμάζουν τις δηλώσεις τους όπου εκεί αναφέρουν το σύνολο της εκμετάλλευσης τους.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, για τις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2022, επιβάλλονται ποινές όπως είχε γίνει και πέρσι.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται μέσα από την περιουσιακή δήλωση στοιχείων Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ αποτυπώνονται και από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους Φωτογραφία: Gabriel Jimenez, unsplash

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022 αποτυπώνονται και από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Κατά παρέκκλιση για το 2022 γίνονται δεκτά και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμη η ισχύς τους.

Πέρσι στις 22 Ιουνίου 2021 ήταν η καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ. Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή επιβάλλονται μειώσεις στα δικαιούμενα ποσά από την ενιαία ενίσχυση.

Για το 2022, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ημερομηνία για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Διαβάστε ακόμα