Πότε ξεκινάει το νέο εξοικονομώ κατ οίκον; Ποιες οι προϋποθέσεις;

Νέο εξοικονομώ αυτονομώ κατ οίκον 2021: Ποιος είναι ο οδηγός; Πότε ξεκινάει το εξοικονομώ κατ οίκον 2021; ejoikonomv: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις; Εξοικονομώ κατ οικον 2021: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Δείτε παρακάτω τις γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της