Πότε ξεκινούν οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 2022;

Όλα αλλάζουν από φέτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαδικτυακά μπορούν πλέον να υποβάλουν οι αγρότες την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2022 μέσω gov.gr, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 14/4. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Πότε πληρώνονται συνδεδεμένες, υπόλοιπα βασικής και προγράμματα;

Από 15η Απριλίου 2022: Έναρξη πληρωμών έτους 2021 για το Μέτρο 8.1-Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών.

1η-10η Ιουνίου 2022: πληρωμή 1ης εκκαθάρισης της Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Σπάνιες φυλές)».

10η-25η Ιουνίου 2022: πληρωμή 1ης εκκαθάρισης του Μ11 «Βιολογικές καλλιέργειες» (όλες οι προσκλήσεις).

Τέλος σχετικά με τη β’ δόση του προγράμματος των Νέων Γεωργών του 2016, οι πληρωμές βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάλογα με την ροή των φακέλων πληρωμής από τις Περιφέρειες.

Μέσω gov.gr γίνονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση των αγροτών – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Η ενιαία ενίσχυση αγροτών θα δώσει χρήματα στους δικαιούχους. Μέσω του gov.gr θα μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις για την επόμενη πληρωμή ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ξεκινά την Πέμπτη 14/04/22, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα διαθέσιμα δεδομένα και εργαλεία.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων ενισχύσεων της φετινής χρονιάς σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί, και είναι η πρώτη απλή ψηφιακή διαρθρωτική παρέμβαση στον αγροτικό τομέα.

Η υποβολή, διαχείριση και αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης καθώς και η διαδικασία πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνονται με αμεσότητα, ταχύτητα, χωρίς επιβαρύνσεις.

Εξαιτίας των παραπάνω η πληρωμή ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι πλήρως συμβατή με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Μέσω του gov.gr θα πραγματοποιηθεί τη φετινή χρονιά η υποβολή των αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση 2022
Μέσω του gov.gr θα πραγματοποιηθεί τη φετινή χρονιά η υποβολή των αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση 2022 Φωτογραφία: Heather Gill, unsplash

Επίσης δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για πλήθος δράσεων και έργων που αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται παράλληλα ο θεσμικός ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, διασφαλίζονται τα δεδομένα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, μειώνονται σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και διευκολύνονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Τέλος, σημειώνεται πως η μεταρρύθμιση που ανακοινώνεται, ενισχύει και επικυρώνει τη σύννομη και δίκαιη κατανομή των κοινοτικών πόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.