Πόθεν Έσχες 2022 παράταση: Ποια είναι η νέα προθεσμία;

Μέχρι πότε είναι η παράταση πόθεν έσχες 2022;
Μέχρι πότε είναι η παράταση πόθεν έσχες 2022; (copyright: unsplash)

Μέχρι πότε είναι η παράταση για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες – Δείτε πότε θα πρέπει να υποβάλλετε την δήλωση σας αν είστε υπόχρεος για να μην έχετε κάποιο πρόστιμο

Μέχρι πότε η προθεσμία υποβολής του πόθεν Έσχες 2022 μετά την παράταση; Η ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2022, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2021, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2021, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή από 31-08-2022 έως και 30-11-2022.

Πέρσι είχε δοθεί μεγάλη παράταση στο πόθεν Έσχες στη προθεσμία υποβολής δηλώσεων από τους υπόχρεους. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόστιμα για το πόθεν έσχες επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

-Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση
-Σε όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση
-Σε όσους δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση

Μάλιστα, μετά την παράταση πόθεν Έσχες 2022, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 800 ευρώ.

Επίσης, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Μέχρι πότε είναι η παράταση πόθεν Έσχες 2022;

Παράταση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του newse, πήρε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες, που έληγε στο τέλος του Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, (αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2022 έως και την 15η.10.2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021) με τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η παράταση πόθεν Έσχες 2022, κρίθηκε αναγκαία κατόπιν αιτημάτων φορέων υπόχρεων προσώπων, που επικαλούνται δυσχέρεια κατά τη συγκέντρωση συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.