Πρόγραμμα συνεργασία Ιανουαρίου 2022: Πότε έρχεται η πληρωμή;

Έρχονται χρήματα για το πρόγραμμα συνεργασία Ιανουαρίου 2022. Και δεν είναι το μοναδικό. Δείτε ποιοι δικαιούχοι θα πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει τον χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας.

Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής, (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους), που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι πληρωμές για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Ιανουαρίου.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα: 18,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

πληρωμη συνεργασια ιανουαριου 2022
Photo by Markus Spiske on Unsplash

Τέλος, 250.123 ευρώ θα καταβληθούν σε 251 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές. 32 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

21 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2,2 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.