Προκηρύξεις ΔΕΗ 2022: Πότε ξεκινούν;

Έχουν βγει οι νέες προκηρύξεις της ΔΕΗ και έχει να κάνει με προσλήψεις στην Βέροια και στην Κρήτη.

Νέες προκηρύξεις βγήκαν στην δημοσιότητα για περίπου 29 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ. Δείτε αναλυτικά που και πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω ΑΣΕΠ.

Η πρώτη προκήρυξη της ΔΕΗ έχει να κάνει με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ στο Συγκρότημα Αλιάκμονα.

Μία από τις προκηρύξεις ΔΕΗ 2022 έχει να κάνει με την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα ατόμων.

Νέες προκηρύξεις βγήκαν στην δημοσιότητα για περίπου 29 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ. Δείτε αναλυτικά που και πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω ΑΣΕΠ.
Νέες προκηρύξεις βγήκαν στην δημοσιότητα για περίπου 29 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ. Δείτε αναλυτικά που και πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω ΑΣΕΠ.

Οι προσληφθέντες θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών σταθμών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια.

Επίσης θα βρουν εργασία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και άλλα είκοσι εννέα άτομα.

Μέσα από την προκήρυξη της ΔΕΗ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου.