Προκήρυξη 13κ 2021: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Πότε ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021 - Πως θα τα δουν οι υποψήφιοι;
Πότε ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021 – Πως θα τα δουν οι υποψήφιοι; πηγή φωτογραφίας unsplash

Βγήκαν από τον ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 13Κ 2021. Από την προκήρυξη αυτή, 1.427 άτομα θα βρουν θέσεις εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι 1.427 θέσεις εργασίας της προκήρυξης 13κ 2021, αφορούν σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Πότε ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021 – Πως θα τα δουν οι υποψήφιοι;

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021 βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Στα αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021, θα πρέπει να ξέρετε ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.