Προκήρυξη 6κ 2022: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Πότε αναμένονται να βγουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 6κ 2022;
Πότε αναμένονται να βγουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 6κ 2022;

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή της υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ 2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι θέσεων μόνιμου προσωπικού. Πρόκειται για τη προκήρυξη 6κ 2022 του ΑΣΕΠ που προβλέπει 66 μόνιμες προσλήψεις στο Υπ. Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα θα βρουν εργασία με σειρά προτεραιότητας, 66 άτομα μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη 6κ 2022 στο υπουργείο πολιτισμού ξεκίνησε την Τρίτη, 30 Αυγούστου και έληξε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Την ίδια ώρα, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους της προκήρυξης 6κ 2022 που περιλαμβάνονται στους πίνακες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών άρχισε την 27η Δεκεμβρίου 2022 και λήγει τη 12η Ιανουαρίου 2023. Τα αποτελέσματα αναμένονται να βγουν πριν το Πάσχα 2023.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 6κ 2022 που ζητούνται αφορούν τους εξής κλάδους:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 59 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος Ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολιτικός Μηχανικός)
ΠΕ Περιβάλλοντος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 6 θέσεις

ΤΕ Δασοπόνων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικών Βοηθών