Προκήρυξη διευθυντών 2023: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πως θα κάνετε αίτηση για την προκήρυξη διευθυντών;
Πως θα κάνετε αίτηση για την προκήρυξη διευθυντών;

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση για την προκήρυξη διευθυντών. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Πρόκειται 14.000 διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις για την προκήρυξη των διευθυντών γίνονταν μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Για τα πρότυπα σχολεία, υπήρχε άλλη πλατφόρμα για να κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι.

Μπορούσαν να κάνουν αίτηση για την προκήρυξη των διευθυντών όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον να έχουν διανύσει 12 μήνες υπηρεσίας ως διευθυντές ή εκπαιδευτικοί με θητεία ή οργανική θέση ή απόσπαση ή διάθεση σε σχολείο που λειτουργεί για το σχολικό έτος 2022-2023 ως πρότυπο ή πειραματικό. Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη των διευθυντών αναμένονται να βγουν στα μέσα του 2023 και θα αναλάβουν δράση την νέα σχολική χρονιά.