Μέχρι πότε είναι η προκήρυξη για λοιπό επικουρικό προσωπικό 2022;

Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο για τις αιτήσεις. Δείτε μέχρι πότε θα πρέπει να γίνουν, καθώς και ποια είναι τα δικαιολογητικά.

Πρόκειται για προκήρυξη για τα νοσοκομεία της χώρας αλλά δεν θα γίνουν προσλήψεις γιατρών. Μέχρι την Κυριακή 20 Μαρτίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση μέσα από ειδική πλατφόρμα. Τα δικαιολογητικά δεν είναι χρονοβόρα όσον αφορά την εύρεση τους.

Οι αιτήσεις έχουν να κάνουν με τις θέσεις εργασίας για λοιπό επικουρικό προσωπικό 2022 στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Πατώντας στην διεύθυνση που είναι στην παρένθεση (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr) μπορεί να γίνει η αίτηση για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ και τα νοσοκομεία της χώρας.

Λοιπό επικουρικό προσωπικό 2022
Οι αιτήσεις έχουν να κάνουν με τις θέσεις εργασίας για λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Clay Banks – Unsplash

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίο έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-21 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-20.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το λοιπό προσωπικό 2022 είναι ένα αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οτιδήποτε άλλο αποδεικτικό υπάρχει ανάλογα με την περίσταση.

Θα πρέπει να γίνει υπεύθυνη Δήλωση για την προκήρυξη περί μη καταδίκης. Θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση όπου οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-21 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-20.

Τέλος οι άνδρες θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν και βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής.