Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη στην πυροσβεστική 2022;

Η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022 ήταν διαθέσιμη για όλους τον προηγούμενο μήνα.

440 άτομα ζητούσε να εργαστούν ως πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό, και 60 άτομα ως επιστημονικό προσωπικό.

Κατά τον προηγούμενο μήνα, ήταν σε ισχύ η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022.

Θα προσληφθούν 500 άτομα, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, 7ετους θητείας μέσω πανελλήνιου διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβέστες καθώς και 60 άτομα ως δασολόγοι, δασοπόνοι και η θητεία τους θα είναι επταετής.
Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβέστες καθώς και 60 άτομα ως δασολόγοι, δασοπόνοι και η θητεία τους θα είναι επταετής. φωτογραφία: Matt C, Unsplash

Οι υποψήφιοι μπορούσαν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και μπορούσαν να κάνουν αίτηση για τις 500 θέσεις που προκήρυξε η πυροσβεστική.

Πιο συγκεκριμένα από την προκήρυξη, αναμένεται να προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβέστες καθώς και 60 άτομα ως δασολόγοι, δασοπόνοι και η θητεία τους θα είναι επταετής.

Οι υποψήφιοι για την θέση των πυροσβεστών, θα έπρεπε να είναι μέχρι 28 ετών, ενώ οι υπόλοιποι να μην είναι πάνω από 31 ετών.

Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής αναμένεται να βγουν μετά τις διακοπές του Πάσχα 2022.