Πότε ξεκινά η προκήρυξη νοσηλευτών 2021; Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Πριν φύγει το 2021, έρχεται μεγάλη προκήρυξη για νοσηλευτές.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν πριν την εκπνοή του 2021 και τα αποτελέσματα θα βγουν το 2022.

Πρόκειται για μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα αφορά τη μονιμοποίηση 4.000 Νοσηλευτών και 910 λοιπών ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία όλης της χώρας.

Αυτή η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ των νοσηλευτών αναμενόταν να πάρει ΦΕΚ μέσα στον Σεπτέμβριο που πέρασε. Ωστόσο μετατέθηκε για τον Νοέμβριο του 2021.

Ενδεχομένως μέσα στο Νοέμβριο ή μέσα στον Δεκέμβριο 2021, αναμένεται προκήρυξη για 4.000 νοσηλευτές και για 910 άτομα λοιπών ειδικοτήτων.