Πότε ξεκινά η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022;

Έρχονται 500 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την πυροσβεστική.

Γράφει ο Γιώργος Κουτσελίνης ([email protected])

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος και διαρκεί 5 ακόμα μέρες.

Θα προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό και 60 άτομα ως δασολόγοι και δασοπόνοι.

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2022, θα εκτυπώνουν από το fireservice.gr την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Στην συνέχεια τη συμπληρώνουν και την υποβάλλουν στην τοπική πυροσβεστική κάθε περιοχής.

Προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022: Έρχονται 500 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
Προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022: Έρχονται 500 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Φωτογραφια Jay Heike, Unsplash

Η αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή κατατίθεται εκπρόθεσμα, δεν γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι, όταν θα βρεθούν στην επιτροπή του πυροσβεστικού σώματος, σε όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την ταυτότητα τους.

Οι πίνακες για τις προσλήψεις, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fi reservice.gr. και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.