Προκήρυξη για την αστυνομία: Πότε είναι οι προσλήψεις;


Προκήρυξη στην αστυνομία: Πως γίνονται οι προσλήψεις;

Πολλοί διερωτώνται για το πως γίνονται οι προσλήψεις στο αστυνομικό σώμα και πότε βγαίνει προκήρυξη για την αστυνομία. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, θα πρέπει να ξέρετε ότι όσοι θέλουν να βρουν εργασία στο σώμα, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη οδό.

Η προκήρυξη για την αστυνομία είναι μία και έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι προσλήψεις γίνονται με το σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις βγαίνει προκήρυξη της αστυνομίας στην οποία διευκρινίζονται ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν σε κάθε Σχολή συνολικά και κατά κατηγορίες όπως πολύτεκνοι, τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης και άλλες. Ανακοινώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο τόπος και χρόνος υποβολής τους.