Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Που θα γίνουν προσλήψεις

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2021: Που θα γίνουν προσλήψεις.

Στην κεντρική Μακεδονία θα γίνουν προσλήψεις μέχρι 26 Αυγούστου 2021. 78 άτομα στον Περιφερειακό Συνδέσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/08/2021-26/08/2021