Προκήρυξη 10κ 2021: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία για τις αιτήσεις για την προκήρυξη 10κ/2021.

Δείτε παρακάτω τις ειδικότητες…

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα είναι έτοιμα αρχές 2022.

Προκήρυξη 10κ 2021

Κλείνει η προθεσμία για τις αιτήσεις για 48 μόνιμες προσλήψεις στην ΔΕΥΑΘ.

Προκήρυξη 11κ 2021, 10κ 2021
φωτογραφία αρχείου (pexels.com)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, μέσω ίντερνετ.

Η προθεσμία για την προκήρυξη 10κ 2021 λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τα αποτελέσματα θα βγουν το 2022.

Δείτε τις ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

– Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

– Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ