Προκήρυξη 11κ 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πρόκειται για μία από δύο προκηρύξεις που εκδόθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2021.

Έχει να κάνει με προσλήψεις στην εθνική τράπεζα και στο εθνικό τυπογραφείο.

Εκδόθηκε η 11κ 2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Αφορά 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Προκήρυξη 11κ 2021, 10κ 2021
φωτογραφία αρχείου (pexels.com)

Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα είναι έτοιμα αρχές 2022.