όλα τα νέα για την προκήρυξη
Όλες οι πληροφορίες για την προκήρυξη

Προκήρυξη 2ΓΒ 2023 ΑΣΕΠ: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 2ΓΒ 2023 για όσους έκαναν αίτηση

2γβ 2023 ασεπ φεκ
Προκήρυξη 2ΓΒ 2023 ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΒ 2023 θα δώσει 1.843 θέσεις στο Δημόσιο όπως αναφέρεται σε ΦΕΚ.

Είναι η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Δημοσίου από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που έγινε τον περασμένο Μάρτιο.

Η νέα προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΤΕΙ 42 ειδικοτήτων, για την ενίσχυση φορέων του δημοσίου με 1.843 νέους υπαλλήλους.

Η προκήρυξη 2ΓΒ 2023 θα δώσει συνολικά 1.843 θέσεις εργασίας. Όσοι βρουν εργασία θα ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι προσληφθέντες της προκήρυξης θα είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ 2023, έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ που είναι www.asep.gr και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο που βρίσκεται Καποδιστρίου 34, στην Αθήνα.

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο www.asep.gr.

Αν έχουν απορίες, υπάρχουν οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β και Παράρτημα ΣΤ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία άρχισε στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης;

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ 2023, αναμένεται να βγουν στις αρχές του 2024.