Προκήρυξη 3Κ 2022: Τα αποτελέσματα

Προκήρυξη 3κ 2022

Μετά το καλοκαίρι του 2022 υποβάλλονταν τα δικαιολογητικά στον 3Κ/2022 διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Πριν από εννέα μήνες ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στην προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Θα βρουν εργασία δεκάδες άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και στον ευρύτερο Τομέα της Παιδείας.

Ποιοι μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή στον ΑΣΕΠ 3Κ 2022

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 3Κ 2022 είχε να κάνει με υποψήφιους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούσαν να διοριστούν σε ένα από τους παρακάτω 19 φορείς του Δημοσίου.

3Κ 2022: Αυτός είναι ο πίνακας θέσεων

Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-)
Στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ)

Στο Πάντειον Πανεπιστήμιο
Στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

3κ 2022: Τι έπρεπε να γίνει με τα δικαιολογητικά;

Οι υποψήφιοι εκείνη την περίοδο έπρεπε να είχαν όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονταν τα προσόντα τους που είχαν δηλώσει ως υποψήφιοι και έπρεπε να είχαν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, αλλιώς δεν γίνονταν δεκτά.

Μάλιστα, αν πρόκειται για απαραίτητα προσόντα, τότε υπήρχε αποκλεισμός από την περεταίρω διαδικασία του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την προκήρυξη 3Κ 2022

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών έληγε την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Προκήρυξη 3κ 2022: Αυτά είναι τα αποτελέσματα

9 μήνες περίπου μετά ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3κ 2022.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023.