Προκήρυξη 3κ 2022: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Τελείωσαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 3κ 2022 που πήρε ΦΕΚ πρόσφατα από τον ΑΣΕΠ

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 3Κ/2022 όπου θα επιλεγούν εκατοντάδες νέοι υπάλληλοι. έχει να κάνει πλήρωση 283 θέσεων στο υπουργείο Παιδείας.

Η προκήρυξη 3Κ/2022 θα δώσει εργασία σε εκατοντάδες άτομα που θα έχουν την δυνατότητα να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι.

Θα βρουν εργασία στο υπουργείο παιδείας, σε πανεπιστήμια και εποπτευόμενους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Το προσωπικό που θα είναι επιτυχόντες της προκήρυξης, θα είναι όλων των βαθμίδων όπως πανεπιστημιακής, τεχνολογικής δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δείτε παρακάτω σε ποιες θέσεις θα απασχοληθούν τα 283 άτομα από την προκήρυξη 3κ 2022.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕ Πληροφορικής 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής,

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ (έδρα Ροδόπη)

ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός,

1 θέση ΠΕ Πληροφορικής,

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

1 θέση ΤΕ Πληροφορικής,

1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,

1 θέση ΥΕ Κλητήρων, επιστατών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων,

1 θέση ΔΠΘ ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου,

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

Διεύθυνση Διοικητικού (Ροδόπη)

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Ροδόπη)

1 θέση ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ),

Γραμματεία Ελληνικής Φιλολογίας,

1 θέση ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ),

Γραμματεία Ιστορίας και Εθνολογίας, 1 θέση

Προκήρυξη 3κ 2022 αποτελέσματα
Προκήρυξη 3κ 2022 αποτελέσματα

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 11 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και έληξε στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Γενικά θα πρέπει να ξέρετε ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.