Προκήρυξη 4κ 2020 αποτελέσματα: Πότε βγαίνουν;

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 4κ 2020

Εκδόθηκαν την Τετάρτη 16 Μαρτίου, από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2020, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 730 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού όλης της χώρας, (υπουργείο Εσωτερικών).

Κατά τον Ιούνιο, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των προηγουμένως κληθέντων υποψηφίων της ανωτέρω κατηγορίας, δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός που απαιτούνταν. Για αυτό τον λόγο κάλεσαν και άλλους υποψήφιους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίστηκαν μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφονταν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ήταν έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Προκήρυξη 4κ 2020
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ήταν έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να βγουν μέχρι το τέλος Ιουλίου.