Προκήρυξη 4κ 2022: Μέχρι πότε οι αιτήσεις;

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2022 εκδόθηκε και θα δώσει θέσεις εργασίας στο δημόσιο

120 άτομα θα βρουν εργασία. Το γεγονός ότι είναι στο εθνικό τυπογραφείο, σημαίνει ότι από μέρα σε μέρα θα ανακοινωθεί και θα δοθεί το πράσινο φως για να γίνουν οι αιτήσεις μέσω του ΑΣΕΠ.

Μέσα Ιουνίου, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Προσωπικό ζητά και η αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

120 άτομα θα βρουν εργασία.
Προκήρυξη 4κ 2022: 120 άτομα θα βρουν εργασία.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 08:00 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 στις 14:00.

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται, είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στην επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.