Προκήρυξη 6κ 2022: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Ζητούνται Διοικητικοί, Μηχανικοί, Τεχνικοί μέσα από αυτή την προκήρυξη

Πρόκειται για τη προκήρυξη 6κ 2022 του ΑΣΕΠ που θα γίνουν 66 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο πολιτισμού.

Συγκεκριμένα θα βρουν εργασία με σειρά προτεραιότητας, 66 άτομα μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα αρκετοί αναγνώστες μας περιμένουν την προκήρυξη για την δικαστική αστυνομία.

Βέβαια αυτή η προκήρυξη αργεί ακόμα όπως και η προκήρυξη των νοσηλευτών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου.

Προκήρυξη 6κ 2022 αποτελέσματα
Προκήρυξη 6κ 2022

Οι ειδικότητες που βρίσκουν δουλειά από την προκήρυξη 6κ 2022 είναι οι παρακάτω:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 59 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος Ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολιτικός Μηχανικός)
ΠΕ Περιβάλλοντος
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 6 θέσεις

ΤΕ Δασοπόνων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 1 θέση και ΔΕ Τεχνικών Βοηθών

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα θα έχουν βγει μέχρι την εκπνοή του 2022. Πρώτα θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, στην συνέχεια θα γίνουν οι ενστάσεις και στο τέλος τα οριστικά αποτελέσματα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.