όλα τα νέα για την προκήρυξη
Όλες οι πληροφορίες για την προκήρυξη

Προκήρυξη 7κ 2022 για νοσοκομεία: Πότε θα βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα;

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7κ 2022

Προκήρυξη 7κ 2022 αποτελέσματα
Προκήρυξη 7κ 2022

Προκήρυξη 7Κ 2022: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα; Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7κ 2022.

Από τα προσωρινά αποτελέσματα της 7κ 2022, σε λίγους μήνες θα προκύψουν οι προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα της 7κ 2022 και έχουν καταχωρηθεί στην διαδικτυακή πύλη του ΑΣΕΠ.

Θα βρουν εργασία 2253 άτομα με γνώσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και όχι μόνο.

Θα μπορούν να εργαστούν και ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7κ 2022;

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα της 7κ 2022, ήταν μέχρι και τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να βγουν στις αρχές του 2024 αλλά η ακριβής ημερομηνία δεν έχει γίνει γνωστή.