Πότε ανοίγουν οι πίνακες αναπληρωτών; Πότε ξεκινά η προκήρυξη;

Πότε ανοίγουν οι πίνακες αναπληρωτών;

Την εβδομάδα αυτή είναι θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η προκήρυξη αναπληρωτών 2023. Με άλλα λόγια, ανοίγουν οι πίνακες αναπληρωτών. (Διαβάστε στο newse όλα τα νέα για τις προκηρύξεις)

Δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί προκήρυξη αναπληρωτών 2023 για τους πίνακες, μιας και επηρεάστηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως το Παιδείας που είναι στο Μαρούσι από τον χιονιά.

Όταν λάβει ημερομηνία δημοσίευσης η προκήρυξη αναπληρωτών στο ΦΕΚ θα πρέπει να μεσολαβήσουν 10 ημέρες και μετά θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη αναπληρωτών θα είναι περίπου στις στα μέσα Μαρτίου. Την ακριβή ημέρα θα την ξέρουμε όταν οι προκηρύξεις λάβουν ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Οι πίνακες αναπληρωτών θα αποτελέσουν τη βάση των προσλήψεων στα σχολεία όλης της χώρας την σχολική χρονιά 2023 – 24.